Skip to content

Sytytteen filosofia

Sytytteen tunnuksessa esiintyy neljä palloa. Nämä kuvastavat yrityksen suunnittelufilosofiaa:

Kuviota katsotaan ylhäältä päin. Tasolle on aseteltu sininen, vihreä ja punainen pallo, jotka ovat kosketuksessa toisiinsa. Keltainen pallo on näiden päällä.

Sininen pallo kuvaa tuotteen toimivuutta, kestävyyttä ja suorituskykyä. Miten hyvin tuote täyttää tekemisensä tarkoituksen?

Vihreä pallo kuvaa tuotteen soveltuvuutta tuotantoon. Muovituotteiden suunnittelussa tuote ja sen valmistustapa täytyy miettiä samanaikaisesti.

Punainen pallo kuvaa tuotteen kaupallista ymmärrettävyyttä ja houkuttelevuutta. Oli tuote teknisesti miten oivaltava tahansa, sitä täytyy pystyä myös myymään.

Menestyvässä tuotteessa kaikki kolme näkökohtaa on huomioitu. Lopputulos, keltainen pallo, lepää näiden päällä.